Menu

Precz uzależnieniomPrecz uzależnieniom w SP5

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi od lutego realizowany jest projekt“ ALKOHOLOODPORNII- SPORT, DEKUPAŻ- NAŁÓG Z GŁOWY MASZ “ ,finansowany ze środków przyznanych przez Burmistrza Gołdapi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Działania projektu, między innym, zwracają uwagę młodego człowieka na pojawiający się w uzależnieniach system iluzji i zaprzeczeń. Jest to bardzo istotna kwestia związana z używkami, tym bardziej, że młodzież popada w uzależnienie znacznie szybciej niż osoba dorosła.

Akcja „ Precz uzależnieniom” miała na celu promowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia, bez środków psychoaktywnych i bez agresji. Uczniowie rozdawali ulotki społeczności szkoej, napisali hasła antynarkotykowe i antydopalaczowe, którymi zachęcali pozostałych uczniów do kształtowania postaw społecznych wolnych od nałogów.

Koordynatorzy projektu

Skip to content