Menu

Informacja – 20.10.2020

DRODZY RODZICE

W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną od 20 października 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi wprowadza się następujące zasady:

  1. Rodzice uczniów nie mogą wchodzić na teren szkoły ( wyjątek stanowią rodzice dzieci 4-5-6-letnich, którzy wprowadzają dzieci do szatni na parterze).

  2. W szatni jednocześnie może przebywać 4 rodziców z dziećmi.

  3. Uczniowie klas pierwszych wchodzą i wychodzą ze szkoły samodzielnie. (Rodzice czekają na dzieci przed szkołą lub w przedsionku szkoły, a personel szkolny prowadzi je do szatni).

  4. Dzieci, które uczęszczają rano do świetlicy, będą odbierane od rodziców przy wejściu do szkoły i odprowadzane do świetlicy.

  5. Dzieci z oddziałów zerowych po zajęciach (o godz. 12.35) będą sprowadzane do szatni przez wychowawczynie i odprowadzane do wyjścia. Tutaj zostaną odebrane przez czekających na nie rodziców.

  6. Dzieci z oddziałów 4-5-6-latków oraz klas I – III zostające w świetlicy będą sprowadzane do szatni, a następnie odprowadzane do wyjścia w godzinach ustalonych z rodzicami.

  7. Rodzic każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy zobowiązany jest do podpisania deklaracji godzin odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej oraz czekania na swoje dziecko zgodnie z zadeklarowanymi godzinami w przedsionku szkoły lub przy wejściu do szkoły.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Ustalone zasady podyktowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków, a opracowane na podstawie wytycznych MEN i GIS.

Dyrektor szkoły

Bożena Kalinowska

 

Skip to content