Menu

Wirtualny Festiwal – TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2020 z CEO.W minionym tygodniu, młodzież ze Szkoły Podstawowej nr5 im. Noblistów Polskich, wzięła udział w Wirtualnym Festiwalu TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2020 z CEO. W zabawie uczestniczyło ponad 100 zespołów z całej Polski.

Każdego dnia było kilka zadań do zrealizowania. W czasie ich rozwiązywania młodzież musiała wykazać się kreatywnością, pomysłowością oraz wiedzą o otaczającym świecie. Przy okazji pracy w grupie uczniowie doskonalili swoje umiejętności argumentowania, przekonywania innych do swojego pomysłu, podejmowania decyzji. Mieli możliwość poszerzenia wiedzy o prawach człowieka, działaniach podejmowanych w ramach celów zrównoważonego rozwoju, zachodzących zmianach klimatycznych. Udział w festiwalu pozwolił naszym uczniom „zapoznać” się z ogólnopolskimi działaniami, prowadzonymi przez ich rówieśników. Wszelkie podjęte aktywności przez uczniów, w ramach Festiwalu, skłoniły ich do refleksji nad tym, co sami robią na rzecz zmian klimatycznych, zastanowić się, czy mogą robić więcej i przede wszystkim, co robić by było lepiej.

Jestem pełna podziwu za zaangażowanie naszych uczniów w to przedsięwzięcie. Nie była to łatwa sprawa, gdyż odpowiedzi na liczne zadania należało udzielić między godziną 9 a 15. Młodzież pracowała wytrwale w czasie przerw i chwilę po lekcjach każdego dnia. Mimo tak intensywnego tygodnia, włożonego ogromu pracy, wytężonego wysiłku zabawa im się podobała i chcą wziąć w niej udział w przyszłym roku.

Anna Łaguna

Skip to content