Menu

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

ul. Kościuszki 30

19-500 Gołdap

87 615 13 82

e-mail: sp5np@wp.pl

Dyrektor Bożena Kalinowska – 606 645 152

Wicedyrektor Jadwiga Kowalewska: 508 373 763

Skip to content