Menu

Ponadnarodowa mobilność uczniów – GRECJA 2021

Gołdap SP5 – regulamin rekrutacji PMU

Karta zgłoszenia Gołdap 5

Uczniowie poznali wygląd i symbolikę flagi Grecji

W ramach projektu POWER ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” klasy IV – VII ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich wykonały z brystolu i długich wykałaczek flagi Grecji. Każda z nich ma kształt prostokąta podzielonego na dziewięć ułożonych na przemian poziomych pasów: pięć niebieskich i cztery białe; w lewym górnym rogu znajduje się kanton z białym krzyżem na niebieskim tle.

Taka wersja flagi obowiązuje od 21 grudnia 1978 roku. Krzyż reprezentuje tradycję chrześcijańską Grecji utrzymywaną głównie przez kościół prawosławny. Kolor niebieski symbolizuje niebo i otaczające Grecję morze, a biały – pianę morskich fal, z której, zgodnie z mitologią grecką, powstała bogini piękności Afrodyta. Według innej wersji, biel oznacza słuszność walki o wolność w 1821 roku. Dziewięć biało-niebieskich pasów odnosi się do dziewięciu sylab z powstańczego motta Eleuthería é Thánatos (Wolność albo śmierć).

O Grecji na lekcjach informatyki i biologii

Na lekcjach informatyki uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich      w Gołdapi wykonali prezentacje o Grecji. Znalazły się tam informacje na temat położenia geograficznego kraju, ciekawostki dotyczące klimatu oraz wiadomości o kulturze              i wierzeniach starożytnych Greków.

W czasie lekcji biologii zbierano informacje o faunie i florze Grecji. Najważniejsze wiadomości i najpiękniejsze fotografie wykorzystano przy tworzeniu plakatów.

Mitologia grecka w codziennym języku

W ramach TYGODNIA GRECKIEGO klasa VI a ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi wykonała plakaty, na których znalazły się związki frazeologiczne pochodzące z mitologii greckiej. Uczniowie w pomysłowy sposób skonkretyzowali plastycznie najbardziej znane frazeologizmy: syzyfowa praca, koń trojański, pięta Achillesa, nić Ariadny, olimpijski spokój, jabłko niezgody, objęcia Morfeusza i wiele innych. Była to jednocześnie lekcja podsumowująca znajomość treści mitów poznanych w klasie piątej i szóstej.

Skip to content