Menu

O nas

W roku szkolnym 2019/2020 Państwa dzieci rozpoczną naukę w kolejnej klasie szkoły podstawowej. W związku z założeniami nowej reformy i zmianami w rejonizacji szkół mają Państwo możliwość wyboru, w której placówce Wasze dzieci będą kontynuowały naukę. Proponujemy Państwa pociechom edukację w budynku nowej tworzonej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Kościuszki 30. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, odwiedzenia szkoły, a także poznania warunków nauczania.

Jesteśmy szkołą, która wykształciła wielu wartościowych ludzi. Tutaj każdy uczeń czuje się zauważony i doceniony, otrzymuje stosowną pomoc i wsparcie oraz odnosi sukcesy w różnych dziedzinach, odkrywa i rozwija swoje pasje i talenty.

Tworzymy klasy integracyjne. Szkoła skupia zespół doświadczonych nauczycieli i specjalistów. Zapewniamy pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, socjoterapeuty i oligofrenopedagoga.

To bezpieczne miejsce posiadające monitoring i profesjonalną ochronę.

OFERUJEMY:

– naukę w ośmioletniej szkole podstawowej na jedną zmianę we wszystkich oddziałach,

– świetlicę szkolną czynną w godzinach 6.00 – 17.00, a w tym czasie tzw.”odrabianki”, zajęcia artystyczne, zabawy ruchowe,

– klasy integracyjne, sportowe i profilowane,

– nauczanie  języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego

– nowatorskie metody nauczania,

– dobrą bazę szkoły – pracownie przedmiotowe wyposażone w odpowiednie pomoce naukowe, wydzieloną część szkoły dla uczniów klas 0-III z salą gimnastyczną i szatnią na jednym poziomie, a także oddzielnym wejściem,

– bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:  zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań,

– realizację wielu ciekawych projektów,

– stołówkę szkolną,

– opiekę pielęgniarki,

– wymianę międzynarodową młodzieży,

– zajęcia socjoterapeutyczne,

– opiekę psychologa i pedagoga.

 

Dyrektor Bożena Kalinowska – 606 645 152
Wicedyrektor Jadwiga Kowalewska: 508 373 763

Skip to content