Menu

Piątka pomaga „GOŁDAPSKIM BEZDOMNIAKOM”W marcu 2020 roku  w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu przeprowadzono zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt.

Akcja spotkała się z ogromnym odzewem. Okazało się, że uczniom, rodzicom

i nauczycielom nie jest obojętny los bezdomnych zwierząt.

Taka pomoc niechcianym istotom jest jedną z najprostszych form w jaką włączyły się nasze dzieci.

Młodzi mają satysfakcję i poczucie odpowiedzialności, że coś zależy od nich.

Nawet skromna poprawa warunków bytowych dla czworonogów ma znaczenie. 

Czwartego czerwca 2020r. przekazaliśmy zebraną karmę i inne produkty.

Dlatego dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję.

W taki sposób uczymy dzieci, że dzielenie się tym co mamy (także ze zwierzętami), to obowiązek i dobro dające nam radość. Nieśliśmy zwyczajną miłość i nadzieję, które „kosztują mniej niż wszystko” (ks. Jan Twardowski) innym stworzeniom.

Zbiórka tych rzeczy nauczyła wielu (nie tylko dzieci) pozytywnych postaw. Uwrażliwia przede wszystkim naszych uczniów na krzywdę i potrzeby „mniejszych bliźnich” (św. Franciszek z Asyżu).

WSZYSTKIM, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ W TĘ AKCJĘ

(również w imieniu czworonogów)

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Opiekun SKW przy SP5

Bożena Gojlik

Skip to content