Menu

Robot Photon zagościł w SP 5W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odbyły się zajęcia z programowania. Gościem specjalnym tych zajęć był Robot Photon. Dzieci mogły programować ćwicząc kolory, odgłosy, emocje oraz  kierunki  świata. Photon o imieniu BiBi reagował na bodźce zewnętrzne i  wykonywał polecenia naszych uczniów.

 

Skip to content