Menu

Marsz przeciwko zażywaniu środków psychoaktywnychKlasa Va ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w ramach realizacji projektu ,,Doceń siłę oddechu – od poprawnej artykulacji do właściwej resuscytacji” zorganizowała akcję mającą na celu promowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia bez środków psychoaktywnych i bez agresji. W czasie marszu ulicami Gołdapi uczniowie na plakatach zaprezentowali hasła antynarkotykowe i antydopalaczowe, które miały zachęcić mieszkańców Gołdapi do kształtowania postaw społecznych wolnych od nałogów.

Skip to content