Menu

Kolejne życie książkiKolejne życie książki

W czerwcu bibliotekarki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przeprowadziły kilka akcji mających na celu danie niepotrzebnym, nieaktualnym lub częściowo zniszczonym książkom drugiego życia. Przez dwa tygodnie wykładały woluminy, które uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły mogli zabrać za darmo do domu. Ta forma „uwalniania” książek niezwykle przypadła społeczności szkolnej do gustu. Wystarczy powiedzieć, że niektórym zabrakło miejsca w plecakach i reklamówkach! Inną formą, pobudzającą kreatywność i zdolności językowe uczniów był blackout poety – inaczej poezja negatywna, poezja zaciemnienia czy też poezja zakreślana. Zabawa ta polegała na zaznaczaniu słów na zadrukowanej stronie starej książki, dzięki czemu powstawał nowy tekst. Nieoczekiwanie niektórzy z uczniów odkryli w sobie zadatki na poetę. Bibliotekarki miały również propozycję dla miłośników origami i prac plastycznych, którzy mogli wykazać swoją inwencję twórczą z wykorzystaniem zadrukowanych stron.

Skip to content