Menu

,,Czyste powietrze wokół nas”,,Czyste powietrze wokół nas”

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gołdapi po raz kolejny przystąpiła do programu ,,Czyste powietrze wokół nas”.
Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Dzieci pogłębiły swą wiedzę w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów, określania ich rodzajów, a także przyczyn wydobywania. Poza tym przedszkolaki dowiedziały się o szkodliwości palenia papierosów i samodzielnie wykonały znak zakazu palenia. Dzieci poznały również postać uroczego smoka Dinka i nauczyły się jego piosenki. 

Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych. 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 0a, 0b, 0c, 0d 

 

Skip to content