Menu

,,Gołdap – bliska sercu”,,Gołdap – bliska sercu”

22 września 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi został rozstrzygnięty Konkurs Literacki Gołdap – bliska sercu objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi. Uczestnicy konkursu redagowali wiersze o naszym mieście, uwzględniając znane postacie i legendy, historię, położenie geograficzne, kulturę, przyrodę oraz tradycje.

Celem konkursu było uczczenie Jubileuszu 450 – lecia Nadania Praw Miejskich Gołdapi, propagowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych rodzinnego miasta, a także kształtowanie postaw literackich. Konkurs adresowano do uczniów szkół podstawowych z gminy Gołdap.

Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: pani Urszula Wrzosek – przewodnicząca, pani Bożena Kalinowska – członek, pani Małgorzata Sojko – członek. Zwycięzcami okazali się następujący uczniowie:

I kategoria wiekowa (klasy I – III)

  1. miejsce: Weronika Kudrycka – Szkoła Podstawowa w Grabowie

  2. miejsce: Zuzanna Fiećko – SP nr 5

II kategoria wiekowa (klasy IV – VIII)

  1. miejsce: Maciej Gryko – SP nr 2

  2. miejsce: Jakub Kowalewski – SP nr 5

  3. miejsce: Martyna Drażbo – SP nr 2

Wyróżnienia: Julia Zabielska – SP 1 oraz Aleksandra Trzaska – SP nr 3.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, wyróżnionym i uczestnikom.

Skip to content