Menu

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA KONKURS PLASTYCZNY „ MÓJ BAJKOWY MIŚ”25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. W związku z tym wychowawczynie klas 0 serdecznie zapraszają dzieci z Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, a także ich rodziców i opiekunów do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Mój Bajkowy Miś”.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci literaturą związaną z postacią misia, promowanie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych, wspieranie talentów plastycznych uczniów oraz łączenie pokoleń. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

Cele konkursu:

– promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci  i dorosłych

– wzmacnianie więzi rodzinnych, poprzez wspólne tworzenie prac plastycznych

– pobudzanie wyobraźni i kreatywności oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych.

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/icon?fbclid=IwAR0N2c33Il6X beJzi2ccfRF5YVivkREExMEWxT9DH-zpfsxQ2uyXlIvk50

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ MÓJ BAJKOWY MIŚ”

 • Regulamin konkursu dostępny jest u wychowawczyń klas 0 SP 5 oraz na stronie internetowej szkoły http://www.sp5goldap.cal.pl/.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich uczęszczających do klas 0 SP 5.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej dowolną postać misia występującą w literaturze dziecięcej: wiersz, bajka, baśń itp.
 • Technika wykonania prac jest dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, wyklejanka, kolaż lub inna technika wykonana na płaskim podłożu umożliwiająca prezentację prac na wystawie. Format pracy A-4.
 • Każda praca musi posiadać tytuł np. „Miś Uszatek”, „Miś Colargol” itp.
 • Każda praca musi zawierać metryczkę dostępną u wychowawców klas 0 SP 5.
 • Wykonane i opisane zgodnie z regulaminem prace należy składać do 01.12.2019 roku u wychowawców klas 0 SP 5.
 • Jedna para uczestników: dziecko i rodzic/opiekun może złożyć tylko jedną pracę.
 • Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
 • Komisja konkursowa przyzna 3 pierwsze miejsca i wyróżnienia.
 • Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
 • Kryteria oceny gotowych prac plastycznych: zgodność z tematyką konkursu, samodzielność wykonanych prac i pomysłowość.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 01.12.2019 roku podczas uroczystości wręczenia nagród, a następnie na stronie internetowej szkoły. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani po rozstrzygnięciu konkursu.
 • Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników Konkursu – prezentacji zdjęć i notatek na stronie internetowej oraz profilu facebook SP 5.
 • Organizatorami konkursu są Anna Przybyło, Martyna Fiszer, Barbara Bester.

 

Skip to content