Menu

Narada dyrektorów w SP524 września w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odbyła się narada z dyrektorami szkół i placówek powiatu gołdapskiego.

Na spotkaniu zostały przedstawione najważniejsze zmiany w polskiej edukacji przez dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku – Dariusza Jurczykowskiego oraz  wizytatora – Grzegorza Wojnowskiego.

Skip to content