Menu

Klasa IV a ukończyła realizację programu ,,Bieg po zdrowie”

0 Comment


Od 15 lutego do połowy maja 2019 roku klasa IV a ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi realizowała program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. ,,Bieg po zdrowie” przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Jego nadrzędnym celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia zostały zrealizowane za pomocą różnorodnych metod aktywizujących. Ich przebieg koordynowała wychowawczyni klasy. Podstawę całego cyklu stanowiły przygotowane przez uczniów cztery zadania, które dotyczyły różnych aspektów problemu uzależnienia nikotynowego oraz prewencji w tym zakresie. Dzieci zredagowały, np. listę zdań proasertywnych, wywiad z osobą niepalącą, spis negatywnych konsekwencji palenia papierosów.

Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań było dwoje fikcyjnych uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia stanowiły tło poruszanych tematów.

W ramach realizacji programu uczniowie wykonali w grupach plakaty o tematyce atynikotynowej, które zostały wywieszone na korytarzu szkolnym.

Skip to content