Menu

Czerniak – agresywny przeciwnik

0 Comment


W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi wśród uczniów kl. VII i VIII oraz oddziałów gimnazjalnych przeprowadzony został program wczesne wykrycie raka skóry „Czerniak – agresywny przeciwnik”.

Przeprowadzono wykłady oraz wyświetlony został film na DVD. Tematem wiodącym było uczulenie młodzieży aby umiejętnie korzystali ze słońca, opalania w solariach.

Koordynatorem tego programu była higienistka szkolna Bogda Bogatkiewicz.

Skip to content