Menu

Zerowiaczki z SP 5 z policjantami

W środę 12 września 2018 roku, w szkole Podstawowej nr 5 w Gołdapi, w oddziałach przedszkolnych odbyły się pogadanki z Panią policjantką Martą Anuszkiewicz. Tematem spotkań było bezpieczeństwo na drodze, w szkole oraz w domu. Pani policjantka omawiała różne zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, z którymi mogą spotkać się dzieci. Maluszki chętnie rozmawiały, podawały przykłady właściwych i niewłaściwych zachowań. Dyskusja oraz instruktaż Pani z Policji były bardzo ciekawe.

Małgorzata Werra

Skip to content