Menu

Światowy Dzień Oceanów8 czerwca obchodzimy w Polsce Światowy Dzień Oceanów. W tym szczególnym dniu dzieci uczęszczające do grup: 0 A, O B, O C oraz O D ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi uczestniczyły w zajęciach wzbogacających ich wiedzę z zakresu flory i fauny mórz i oceanów. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą zwierząt mieszkających w oceanach oraz stworzyły różnorodne prace plastyczne – powstały meduzy, ośmiornice, żółwie oraz podwodny świat widziany okiem dziecka.
            Światowy Dzień Oceanów to świetna okazja, by uświadamiać dzieciom, że życie na Ziemi jest uzależnione od kondycji oceanów, a ich los zależy od działań nas wszystkich.
Wychowawczynie:
Joanna Ostaszewska-Tylenda
Barbara Hornostaj
Anna Tylenda
Ewa Żamojtuk
Skip to content