Menu

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH (DACHL)

0 Comment


KONKURS
WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH (DACHL)

 

5 maja 2021 r. uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi uczestniczyli (online) w konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Celem tego przedsięwzięcia było wzbogacenie wiedzy
o państwach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się językiem niemieckim, a także o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego.

Tego rodzaju działania wpływają na świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz budują wrażliwość międzykulturową. Uczestnicy mieli okazję dokonać samooceny. Mogli korzystać ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczniowie udowodnili, że potrafią rywalizować w przyjaznej atmosferze.
O zwycięstwie decydowała nie tylko liczba uzyskanych punktów podczas rozwiązywania testu, ale także czas.

Oto zwycięzcy:
I miejsce – JUSTIN LUDWIG
II miejsce – BARTOSZ AMBROZIAK
III miejsce – NIKOLA DANIELEWICZ

Serdecznie gratulujemy!
Nagrody zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.

Organizator:
Elwira Rakowska-Karwel

Skip to content