Menu

Egzamin Gimnazjalny w SP5

Uczniowie klas trzecich gimnazjum w SP5 w Gołdapi przystąpili dzisiaj do pierwszej części egzaminu gimnazjalnego. Pisali test wiedzy z historii i WoS oraz z języka polskiego. Czekają ich jeszcze dwa dni egzaminacyjne z matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego.

W tym roku szkolnym jest 144 zdających. Uczniowie przeżywają egzamin w różny sposób, ale wszyscy ubrali się odświętnie a na ich twarzach rysuje się troska o wyniki. Życzymy im, aby były jak najwyższe.

Elwira Rakowska-Karwel

Skip to content