Menu

Ślubuję być dobrym Polakiem

0 Comment


Ślubuję być dobrym Polakiem

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi 23 lutego odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dzieci z kl. I A i I B przedstawiły krótki program artystyczny, czym udowodniły swoją gotowość do ślubowania. Kolejne 38-oro dzieci zostało przyjętych w poczet uczniów SP nr 5 w Gołdapi. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią w uroczystości uczestniczyły tylko panie dyrektor Bożena Kalinowska, zastępca dyrektora Jadwiga Kowalewska oraz wychowawczynie klas: Barbara Bester i Martyna Fiszer. Uczniowie otrzymali podarunki od pana Burmistrza Tomasza Rafała Luto oraz pani  kierownik Wydziału Oświaty Ewy Bogdanowicz – Kordjak z najlepszymi życzeniami w dalszej nauce.

Wychowawczynie klas pierwszych

Martyna Fiszer

Barbara Bester

Skip to content