Menu

Barbórka w SP54 grudnia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi obchodziliśmy Święto górników- „Barbórkę”. Dzieci wiele dowiedziały się o ciężkiej pracy górników, o warunkach w jakich pracują oraz o narzędziach i maszynach, którymi wydobywa się węgiel. Poznali symbole górnicze: godło, hymn, strój, i wiele innych. Uczniowie obejrzeli filmy, które jeszcze bardziej ukazały górniczą rzeczywistość oraz on-line zwiedziliśmy kopalnię węgla kamiennego. Wykonaliśmy laurki z życzeniami dla górników, które zostały wysłane do kilku kopalni na Śląsku. Dzieci wykonały także piękne i pracochłonne czapki górnicze- galowe. To były bardzo ciekawe zajęcia. Dzieci były bardzo zaangażowane i zadowolone.

Wychowawczyni Małgorzata Werra

Skip to content