Menu

Rezygnuję, redukuję, segregujęRezygnuję, redukuję, segreguję

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi po raz kolejny włączyli się licznie w akcję ekologiczną „Sprzątanie Świata”. Dzielnie do akcji przystąpili także przedszkolaki z oddziału SP5 w Jabłońskich. Dzieci nie tylko porządkowały teren, ale także uświadamiały wszystkich poprzez wykonane plakaty, jak ważne jest utrzymanie porządku i czystości na naszej planecie.

 

Skip to content