Menu

RODZINA TO SKARB!

0 Comment


RODZINA TO SKARB!

W ramach obchodów Dnia Rodziny uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przygotowali relację fotograficzną. Dzieci oraz ich rodziny zaprezentowały na zdjęciach różnorodne sposoby  wspólnego, rodzinnego spędzania czasu. ,,Najwspanialszy czas dla rodziny, jest wtedy, gdy robimy coś razem. Wspólnie spędzone  chwile to zacieśnianie wzajemnych więzi, umocnienie  małej rodzinnej  wspólnoty”.

 

Wioletta Pietrołaj

Barbara Hornostaj

Joanna Kołosza

nauczycielki SP5

Skip to content