Menu

„Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość”W październiku tego roku w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w ruszył kolejny etap Projektu – Dziecko i Rodzic pn. „Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość”. Projekt jest współfinansowany ze środków UE oraz Gminy i realizowany jest od dnia 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 roku. Inicjatywa ma na celu poprawę jakości kształcenia w zakresie kształtowania różnorodnych i kluczowych kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w OWP przy SP5. W ramach realizacji projektu dzieci biorą udział w zajęciach zwiększających kreatywność oraz zajęciach z kompetencji społecznych. W projekcie biorą udział dwie grupy przedszkolne oraz rodzice, którzy w niedługim czasie będą uczestniczyć w warsztatach. Dzieci w ramach projektu aktywnie i ciekawie spędzają czas, poszerzają wiedzę, rozwijają umiejętności i talenty.

Przybyło, M. Fiszer, B. Bester

Wychowawczynie  0a,0b,0c   SP5

Skip to content