Menu

Działania Małego Samorządu Uczniowskiego w SP5 w Tygodniu Edukacji Globalnej18 listopada 2019 – wykonanie gazetki ściennej TEG- Tydzień Edukacji Globalnej 2019

Cele:

– zapoznanie uczniów klas I-III z założeniami i celami edukacji globalnej;

– dostrzeganie niekorzystnych zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi;

-kształtowanie umiejętności perspektywicznego myślenia wg zasady MYŚL GLOBALNIE.

 

19 listopada 2019 – wspólne ułożenie i zapisanie dekalogu ekologa. ( edukacja przyrodnicza)

Cele:

-zrozumienie zagrożeń środowiska naturalnego;

-wzbogacenie wiedzy i świadomości ekologicznej;

 

20 listopada 2019 – Marsz ulicami Gołdapi, wizyta w Urzędzie Miejskim oraz w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Cele:

-zainteresowanie społeczeństwa rozwijaniem postaw ekologicznych na terenie Gołdapi;

-rozbudzanie poczucia związku ze środowiskiem oraz uczestniczenie w działaniach na rzecz ochrony i zapobiegania dewastacji środowiska.

 

21 listopada 2019-przyznanie nagród uczniom klas I-III za zbiórkę makulatury, nakrętek oraz zużytych baterii. Wręczenie MEDALI ZIELONEGO ZIEMIANINA oraz torebek EKO.

Cele:

-podkreślenie konieczności wyrobienia w młodym pokoleniu na stałe nawyków segregowania odpadów i właściwego przetwarzania szkodliwych odpadów;

-rozwijanie wrażliwości ekologicznej.

 

22 listopada 2019– Grzeczne dzieci segregują i wykorzystują śmieci-wykonanie plakatów(edukacja techniczna)

Cele:

– Uczeń rozumie, dlaczego tak ważne jest segregowanie odpadów.

–  Uczeń wie i potrafi wytłumaczyć, co to jest recykling.

–  Uczeń wie, jak można ponownie wykorzystać wybrane odpady powstające w gospodarstwie domowym.

–  Uczeń rozumie rolę recyklingu w ograniczeniu składowania odpadów oraz jako metodę ochrony środowiska.

– Uczeń współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania zadań.

Skip to content