Menu

Edukacja przyrodnicza w SP nr 5 – Dziuple i ich mieszkańcy.

0 Comment


Na zaproszenie MSU Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich pracownice Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach- Pani Alicja Harcińska i Pani Żaneta Słapińska 13 maja przybyły do naszej szkoły ,aby przeprowadzić w klasach 0-III zajęcia na temat,, Dziuple i ich mieszkańcy”.

Nasi najmłodsi uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, z której dowiedzieli się ciekawostek o wybranych ptakach i innych zwierzętach mieszkających w dziuplach. Po przeprowadzonym doświadczeniu dzieci stwierdziły, że dzięciołom najszybciej wykuć dziuplę w drzewach o miękkim i próchniejącym drewnie. Uczniowie otrzymali od naszych gości książeczki-kolorowanki oraz medale,, Zielonego Ziemianina” przyznawane przez opiekunów MSU za działalność ekologiczną. Zajęcia zakończyły się wykonaniem w klasach grupowej pracy plastycznej podsumowującej temat dzisiejszego spotkania.


Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego

Patrycja Magielnicka i Barbara Hornostaj

Skip to content