Menu

Kreatywne przedszkolaki w SP5W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „ Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość”, dzieci z oddziałów przedszkolnych SP 5im. Noblistów Polskich w Gołdapi biorą udział w zajęciach zwiększających kompetencje kluczowe w zakresie kreatywności oraz rozwijania postaw społecznych. Podczas prowadzonych eksperymentów dzieci rozwijają ciekawość otaczającym światem przyrody, uczą się prowadzenia obserwacji oraz wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Eksperymenty budzą w dzieciach ciekawość świata, oswajają z nieznanymi dotąd zjawiskami i procesami oraz  dostarczają dużo radości, ponieważ maluchy uwielbiają odkrywać to, co nowe i nieznane. Na zajęciach dzieci poprzez zabawę kształtują umiejętności społeczne. Między innymi uczą się poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach, współdziałania w grupie, budowania pozytywnego obrazu samego siebie, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Wychowawczynie

Skip to content