Menu

Gmina Gołdap zaprasza na bezpłatne szkolenia w zakresie korzystania z Internetu

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Gmina Gołdap zaprasza na bezpłatne szkolenia w zakresie korzystania z Internetu

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Gmina Gołdap, realizuje projekt „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, który kierowany jest do dorosłych mieszkańców (ukończony 25. rok życia w dniu przystąpienia) województwa warmińsko – mazurskiego, zamieszkujących w szczególności na terenie Gminy Gołdap. Projektu zakłada przeszkolenie 268 mieszkańców Gminy Gołdap.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Celem programu jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenie kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych. Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach:

umiejętności pozyskiwania informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,

wiedzy w obszarach tematycznych:

Moduł 1 „Rodzic w Internecie” – liczba grup szkoleniowych: 4.

Moduł 2 – „Mój biznes w sieci” – liczba grup szkoleniowych: 3.

Moduł 3 – „Moje finanse i transakcje w sieci” – liczba grup szkoleniowych: 3.

Moduł 4 – Działam w sieciach społecznościowych – liczba grup szkoleniowych: 4.

Moduł 5 – Tworzę własną stronę internetową (blog) – liczba grup szkoleniowych: 3.

Moduł 6- „Rolnik w sieci”- liczba grup szkoleniowych: 2.

Moduł 7- „Kultura w sieci” – liczba grup szkoleniowych: 4.

W każdej grupie tematycznej jednorazowo będzie mogło wziąć udział maksymalnie 12 uczestników. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godzin zegarowych na jeden moduł tematyczny.

W trakcie szkoleń zapewniamy:

– komfortowe warunki szkolenia w małych grupach max 12 uczestników,

– terminy szkoleń dostosowane do potrzeb uczestników,

– wykwalifikowaną kadrę instruktorską,

– materiały szkoleniowe,

– poczęstunek,

– certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu:

Informacje można również uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi pod adresem www.goldap.pl lub w Biurze Projektu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, pokój nr 4 I piętro.

Koordynator projektu: Anna Rawinis, tel. 87/615 60 35, fax. 87/615 08 00, kom. 668 538 904, e-mail: anna.rawinis@goldap.pl

Asystent koordynatora: Róża Popławska, tel. 87/615 60 50; fax. 87/615 08 00, kom. 604 147 133, e-mail: roza.poplawska@goldap.pl

Zajęcia odbywać się będą w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap.

Nabór uczestników na szkolenie trwa.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły tzn. przez cały okres planowanych szkoleń tj do 30 czerwca 2019 r. Wcześniejsze zakończenie rekrutacji może nastąpić w momencie rekrutowania zakładanej liczby uczestników szkoleń, tj. co najmniej 268 osób, spełniających założenia w projekcie.

Realizacja szkoleń zaplanowana jest do końca czerwca 2019 r.

 deklaracja_ja w internecie_Gmina Gołdap

formularz_rekrutacyjny_uczestnikow_projektu_-_ja_w_internecie_Gmina Goldap

oświadczenie uczestnikow_projektu_-_ja_w_internecie_Gmina Goldap

regulamin rekrutacji_ja w internecie

zgoda na przetwarzanie danych osobowych_ uczestnikow_projektu_-_ja_w_internecie_Gmina Goldap

Skip to content