Menu

„OdDYMia -NIE truj”

„OdDYMia -NIE truj”

W celu zwrócenia uwagi społeczności lokalnej na problem palenia papierosów w miejscach niedozwolonych, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 z klas gimnazjalnych: 3h i 3g przeprowadzili akcję „Nie pal w miejscach publicznych” w ramach projektu „OdDYMiaNIE”
Dzięki ścisłej współpracy z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej udało nam się rozwiesić na klatkach schodowych tabliczki „Zakaz palenia na klatkach schodowych”. Z tego miejsca bardzo dziękujęmy Panu Kazimierzowi Matanowi oraz Arturowi Radzajowi za umożliwienie nam wejścia do klatek oraz powieszenia tabliczek w gablotach na klatkach schodowych, a Panu Prezesowi Józefowi Wawrzynowi za udzielenie zgody na zorganizowanie naszej akcji.
Materiały informacyjne zostały sfinansowane ze środków gminnych na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Marta Dębowska i Marta Zaporowska

Skip to content