Menu

Gaszę zło, rozpalam dobro- dzieci i młodzież na ratunek społecznościom lokalnym w Gminie Gołdap

Projekt „Gaszę zło, rozpalam dobro- dzieci i młodzież na ratunek społecznościom lokalnym w Gminie Gołdap”
realizowany przez Gminę Gołdap dofinansowany
ze środków Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Od września do listopada br. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5im. Noblistów Polskich w Gołdapi realizowali projekt „ Gaszę zło, rozpalam dobro- dzieci i młodzież na ratunek społecznościom lokalnym w Gminie Gołdap”

W ramach realizacji projektu w szkole wykonano nastepujące zadania:

– 18 września 2018r.- wykonanie na zajęciach technicznych przez uczniów klasy 2a znaków ostrzegawczych ,,Czad- cichy zabójca”. Umieszczenie ich na korytarzu szkolnym

– 25 września 2018r. – wykonanie przez Mały Samorząd Uczniowski gazetki w gablocie na korytarzu szkolnym na temat :Jak uniknąć zatrucia się czadem?

– wrzesień 2018 r. – pogadanki w klasach-III na temat niebezpieczeństwa zatrucia się czadem

– 9 października 2018r. – udział klas: Ia, Ib, IIa, IIIa szkoły podstawowej -w spotkaniu z policjantami. Pogadanka na temat cyberprzemocy.

– 19 października 2018r. -konkurs wiedzy dotyczący cyberbezpieczeństwa skierowany do uczniów klas II i III szkoły podstawowej.

– 24 października 2018r. – konkurs na model wirusa komputerowego skierowany do uczniów klas IV- VIII szkoły podstawoweji III klas gimnazjum.

– październik/ listopad 2018r.- pogadanki w klasach na temat udzielania pierwszej pomocy.

– listopad 2018 r. – konkursy plastyczne: „Pierwsza pomoc” i „ Stop uzależnieniom“.

– 14 listopada 2018 r.- pantomima pod tytułem „ Czad – cichy zabójca“- kampania.

– 26 listopada 2018 r.- spotkanie z funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej panem Bogdanem Mielnikiem- prelekcje dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz kampanii pod tytułem „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa“.

Koordynatorzy projektu

Skip to content